Fugato Colbert

Fugato luxe colbert met groene ruit

€349.96

Fugato Herringbone colbert

€349.96

Fugato colbert is een Italiaans label dat uitblinkt in het maken van colberts.

Het label staat voor stijl, klasse, zorgvuldige stoffenkeuze, aandacht voor detail, vaardig vakmanschap. Ook traditie en nauwgezette controle van elk afzonderlijk product maken de kledingstukken van de

Fugato colbert collecties zijn uniek, geschikt om de persoonlijkheid van de drager te versterken. Hoge kwaliteit, kennis van kleermakers. De passie voor detail, een roeping voor de export. Een verhaal dat begon in de naoorlogse periode in Ruva di Puglia, toen Antonio Paparella, nog een kind, naar het atelier van een bekende meester-kleermaker ging.

Balans van proporties, materialen en kleuren.
Nadat hij de basisbeginselen van het vak onder de knie had opende Antonio in 1962 zijn eerste atelier.

Made in Italy, bestemd voor die selecte klantenkring die op zoek is naar handgemaakt kleermakerswerk en exclusiviteit. Binnenkort verkrijgbaar bij Thom Broekman in Utrecht

English

The label stands for style, class, careful choice of fabrics, attention to detail, skilled craftsmanship. The tradition and meticulous control of each individual product make the garments of the Fugato jacket collections are unique, suitable to enhance the personality of the wearer. High quality, tailoring knowledge, passion for detail, a vocation for export. Above all a story that started in the post-war period in Ruva di Puglia, when Antonio Paparella, still a child, went to the studio of a famous master tailor. Balance of proportions, materials and colors. After mastering the basics of the trade and taking his first steps in the activity he always loved. Antonio opened his first studio in 1962. Made in Italy, intended for that select clientele looking for handmade tailoring and exclusivity.

Spanish

La etiqueta representa estilo, clase, cuidadosa elección de tejidos, atención al detalle, artesanía especializada, tradición y control meticuloso de cada producto individual hacen que las prendas de la Las colecciones de chaquetas Fugato son únicas, adecuadas para realzar la personalidad de quien las lleva: alta calidad, conocimientos de sastrería, pasión por el detalle, vocación exportadora, pero sobre todo una historia que comenzó en la posguerra en Ruva di Puglia, cuando Antonio Paparella, todavía una niña, fue al taller de un famoso maestro sastre.

Start chat
Chat met Thom
Thom Broekman Whatsapp
Welkom bij Thom Broekman! Waarmee kan ik helpen?